Política d'enviaments

FLAMINGO A-2103, SL. , S'obliga a lliurar els béns comprats per l'Usuari, al domicili del comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus, ni locutoris), en el més breu termini possible a partir de la data de formulació de la comanda. Les despeses d'enviament dels objectes comprats seran abonats pel Comprador.

 

En particular:

 

1) Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a la direcció indicada en la comanda en un període màxim de 48 hores.

2) Per defecte, les factures s'enviaran a l'adreça electrònica indicada pel client en l'hora de la seva alta en FLAMINGO A-2103, SL.

3) Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.

4) No obstant la seva demora no implicarà anul·lació de la comanda ni indemnització.

5) Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció d’entrega. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament.

6) Les despeses d'enviament són de 8,15 euros per comanda.

7) Enviament gratuït per la compra superior a 60 euros.

8) Per a enviaments fora d'Espanya i Portugal consulteu-nos.

9) Les comandes rebudes abans de les 17:00 seran expedits el mateix dia. Si les comandes són rebuts després d'aquesta hora seran expedits el dia següent.

10) Nosaltres fem servir diverses agències de transport, normalment treballem amb NOM EMPRESA TRANSPORT i NOM EMPRESA TRANSPORT.

11) El remitent del paquet que t'enviarem no portarà mai els nostres dades, per garantir una major discreció davant els nostres clients.

 

Devolució de mercaderia

 

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol article comprat a FLAMINGO A-2103, SL., en el termini de 7 dies des de la data de recepció.

No haurà d'aportar cap explicació, qualsevol article, comprat a FLAMINGO A-2103, SL. retornat en el seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense més.

En un termini màxim de 7 dies de la recepció de la devolució, FLAMINGO A-2103, SL.

es compromet al seu reemborsament. Abans de realitzar la devolució, haurà de comunicar-ho al departament d'Atenció al client. Les devolucions de les comandes s'hauran de remetre a: FLAMINGO A-2103, SL, Plaça Marquès de Camps, 15. Entl-2. 17001- GIRONA.

Si la causa de la devolució fos que l'article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, FLAMINGO A-2103, SL. , correrà amb les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no el satisfà, li reemborsarem l'import però no les despeses d'enviament ni les despeses de devolució.

Les despeses de devolució seran les despeses d'enviament que pagui el client a la seva empresa de transports per enviar l'article a FLAMINGO A-2103, SL.

 

Anul·lació de comanda:

 

Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d'una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament així com les despeses de devolució d'aquesta mateix comanda.